Apie LKUNA

Lietuvos kredito unijų narių asociacija (LKUNA) – tai narystės organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias kredito unijas, jų narius, unijų vadovus bei darbuotojus. Pagrindiniai asociacijos tikslai stiprinti kredito unijų judėjimą bei padėti asociacijos narėms saugiai, patikimai bei subalansuotai augti. Vadovaujantis kooperatiniais principais efektyvinti kredito unijų veiklą, narių įsitraukimą bei didinti visuomenės pasitikėjimą lietuviško kapitalo kooperatinėmis kredito įstaigomis.

LKUNA VIZIJA – įtakingiausia Lietuvos finansų sektoriaus organizacija vienijanti unijų narius, užtikrinanti kredito unijų veiklos stabilumą ir aukštą paslaugų kokybę.

LKUNA MISIJA – kooperatinė bankininkystė saugiausias ir patikimiausias kelias į Lietuvos valstybės ir žmonių gerovę.

VALDYMASLietuvos kredito unijų narių asociacija