Pasitarimas – diskusija. “Kooperacija. Ką atsakysime Lietuvos bankui?!”

2014 m. kovo mėn. 6d. siūlymuose „Dėl kredito unijų sektoriaus stiprinimo “ Lietuvos bankas pateikė savo ekspertų įžvalgas apie situaciją Lietuvos kredito unijose bei pasiūlymus dėl unijų pertvarkos modelio. Išanalizavus pasiūlymus galima teigti, kad Lietuvos banko diagnozuotos probleminės sritys iš esmės yra pagrįstos. Tačiau vertinant siūlymų visumą, kelia nerimą kai kurių siūlomų priemonių optimalumas, galimos

Greitųjų kreditų bendrovės klaidina vartotojus

Lietuvos kredito unijų narių asociacija (LKUNA) 2014.04.07 kreipėsi į Lietuvos banką dėl nesąžiningos greitųjų kreditų bendrovių veiklos. Greitųjų kreditų bendrovės reklamuoja savo paslaugas naudodamos kredito unijos pavadinimą, taip  klaidindamos vartotojus ir keldamos grėsmę kredito unijų reputacijai. Asociacija kviečia visuomenę atidžiau vertinti greitųjų kreditų pasiūlymus, siekia sustabdyti nesąžiningą finansinę veiklą, apsaugoti vartotojus ir išsaugoti pasitikėjimą licencijuotomis

Pirmieji LKUNA mokymai tvariai unijų plėtrai

Lietuvos kredito unijų narių asociacijos (LKUNA) steigėjai kaip vieną pagrindinių asociacijos veiklos krypčių pasirinko asociacijos narių kredito unijų vadovų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Įvertinus asociacijos narių poreikį tvariam ir pamatuotam unijų augimui bei plėtrai, buvo nutarta išsamiau susipažinti su profesionaliu pardavimų procesu, jo valdymu bei įgyvendinimu pasitelkiant efektyvaus komunikavimo įgūdžius. Mokymų ciklui buvo pasirinkta 2

2 proc. gyventojų pajamų mokestis LKUNA stiprinimui

Visus narius kviečiame prisidėti įgyvendinant bendrus LKUNA tikslus ir skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį Lietuvos kredito unijų narių asociacijai. Gauta parama bus naudinga pasitelkiant išorės ekspertus, atstovaujant kredito unijų interesus įstatymų leidyboje, suteiks galimybę suaktyvinti tarptautinį bendradarbiavimą, bei prisidės prie asociacijos narių žinių bei kompetencijų ugdymo. Kas gali skirti 2 proc. paramą? Lietuvos Respublikos gyventojų

Naujienų skiltis

LKUNA svetainės lankytojai bei kredito unijų nariai galės susipažinti su asociacijos veikla, įgyvendinamais projektais, mūsų pozicija teisėkūros bei unijų veiklai aktualiais klausimais. Šiuo metu aktyviai dirbama ties LR Kredito unijų įstatymo projektu. Kviečiame susipažinti su naujausiu įstatymo projektu bei LKUNA siūlymais  jo tobulinimui.    

Vadovo žodis

Sveiki. Džiugu, kad nuo šiol turėsime dar daugiau galimybių bendrauti bei pažinti vieni kitus. Pastaraisiais metais Lietuvos finansinių paslaugų sektoriuje atgimsta prieškario Lietuvoje populiari bankininkystės forma – kooperatinė bankininkystė. Tai – lietuviško kapitalo kredito unijos.  Tūkstančiai Lietuvos finansinių paslaugų vartotojų kasmet įsilieja į kredito unijų veiklą: kuria ir plėtoja nedidelius verslus, naudojasi kasdienėmis finansinėmis paslaugomis.