Narystė

Lietuvos kredito unijų narių asociacijos nariais gali tapti:

 1. Lietuvos Respublikoje veikiančių kredito unijų nariai – fiziniai asmenys;
 2. Lietuvos Respublikoje veikiančių kredito unijų nariai – juridiniai asmenys;
 3. Kredito unijos Lietuvos centrinės kredito unijos narės.

Nauda nariams:

 1. Kooperatinių unijų interesų atstovavimas;
 2. Bendri unijų projektai – galimybė efektyviau naudoti išteklius;
 3. Nauji partneriai;
 4. Kvalifikacijos kėlimas;
 5. Patirties apsikeitimas – reguliarūs verslo, unijų, narių susitikimai, skirti gerajai patirčiai pasidalinti;
 6. Renginiai/konferencijos nariams aktualiomis temomis;
 7. Kooperatinės bankininkystės idėjos puoselėjimas;
 8. Kooperatinės bankininkystės tradicijų kūrimas Lietuvoje;
 9. Tarptautinis bendradarbiavimas.

KAIP TAPTI LKUNA NARIU?

 1. Reikia būti vienos iš Lietuvoje veikiančių kredito unijos nariu;asociacijos narystė
 2. Pateikti prašymą tapti LKUNA nariu;
 3. Užpildytą prašymą su priedais siųskite adresu info@lkuna.lt
 4. Patenkinus prašymą dėl narystės sumokėti valdybos nustatytą nario mokestį.

Prašymų formos: