2 proc. gyventojų pajamų mokestis LKUNA stiprinimui

Visus narius kviečiame prisidėti įgyvendinant bendrus LKUNA tikslus ir skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį Lietuvos kredito unijų narių asociacijai. Gauta parama bus naudinga pasitelkiant išorės ekspertus, atstovaujant kredito unijų interesus įstatymų leidyboje, suteiks galimybę suaktyvinti tarptautinį bendradarbiavimą, bei prisidės prie asociacijos narių žinių bei kompetencijų ugdymo.

Kas gali skirti 2 proc. paramą?

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas  numato nuolatinio Lietuvos gyventojui teisę nuo mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (galima skirti visus 2 proc. arba jų dalį, pavyzdžiui 1 proc., kitą paliekant ugdymo įstaigoms, namų bendrijoms ar pan.) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą (Lietuvos Respublikoje įregistruotus labdaros ir paramos fondus, biudžetines įstaigas, asociacijas, visuomenines organizacijas, viešąsias įstaigas, religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyrius (padalinius), kitus juridinius asmenis, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams).

Ką reikia atlikti, kad parama pasiektų LKUNA?

Nariai nusprendę skirti pajamų mokesčio dalį LKUNA, turi užpildyti FR0512 (2versija) formą. Pridedame nuorodą iš kur galite parsisiųsti reikiamą formą: http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Atsisiusti_forma_pildymui.aspx.
Formos pildymo pavyzdys.

Laikotarpis, kuriam galite skirti paramą?

Skirti paramą tam pačiam paramos gavėjui galima penkeriems metams – iki 2017 metų, tai nurodoma formos FR0512 (2versija) E5 langelyje.

Iki kada reikia pateikti paramos formą FR0512 (2 versija)?

Iki 2014 metų gegužės mėn. 1 d.

Kaip ir kam pateikiama paramos forma FR0512 (2 versija)?

Prašymas teikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroniniu būdu (internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos).

Nuoširdus dėkui!!!

Tagged as: