Pirmieji LKUNA mokymai tvariai unijų plėtrai

Lietuvos kredito unijų narių asociacijos (LKUNA) steigėjai kaip vieną pagrindinių asociacijos veiklos krypčių pasirinko asociacijos narių kredito unijų vadovų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

Įvertinus asociacijos narių poreikį tvariam ir pamatuotam unijų augimui bei plėtrai, buvo nutarta išsamiau susipažinti su profesionaliu pardavimų procesu, jo valdymu bei įgyvendinimu pasitelkiant efektyvaus komunikavimo įgūdžius.

Mokymų ciklui buvo pasirinkta 2 etapų strategija – pirmasis etapas 2014.02.20-21, antrasis 2014.03.05-06. Pirmojo etapo tikslas – suteikti žinių pagrindus, reikalingus kiekvieno profesionalaus darbuotojo aplinkai: pardavimo vadybininko asmenybės analizė, pardavimo proceso analizė, pardavimo technikos, konfliktų ir prieštaravimų valdymas, darbas su auditorijomis. Antrojo – intensyvus įgytų žinių taikymas darbinėje aplinkoje atliekant praktines užduotis. Ugdymo principas – mokyti ne tik teoriškai žinoti, bet ir analizuoti bei taikyti įgytas žinias praktikoje.

Mokymuose dalyvavo, žinias ir įgūdžius pardavimų srityje sustiprino 24 dalyviai, kredito unijų vadovai ir darbuotojai iš 5 kredito unijų.

„Tikimės, kad ši programa bus naudinga visiems mokymų dalyviams ir ne tik leis unijoms pasiekti užsibrėžtų strateginių tikslų, bet ir užtikrins kokybišką narių aptarnavimą bei kvalifikuotų paslaugų teikimą.“ – sako LKUNA tarybos pirmininkė Ernesta Ramaškaitė.

LKUNA ir ateityje numato organizuoti įvairius mokymus, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus asociacijos nariams, unijų darbuotojams bei vadovams. LKUNA vadovų teigimu, nuolatinis mokymasis ir žinių atnaujinimas paskatins etišką, socialiniu požiūriu atsakingą ir sąžiningą kredito unijų darbo kultūrą, sustiprins kreditų unijų įvaizdį visuomenėje.

Siūlymus dėl tolimesnių mokymų poreikio bei aktualių temų sąrašo kviečiame teikti adresu: info@lkuna.lt

Tagged as: