Pasitarimas – diskusija. “Kooperacija. Ką atsakysime Lietuvos bankui?!”

2014 m. kovo mėn. 6d. siūlymuose „Dėl kredito unijų sektoriaus stiprinimo “ Lietuvos bankas pateikė savo ekspertų įžvalgas apie situaciją Lietuvos kredito unijose bei pasiūlymus dėl unijų pertvarkos modelio. Išanalizavus pasiūlymus galima teigti, kad Lietuvos banko diagnozuotos probleminės sritys iš esmės yra pagrįstos. Tačiau vertinant siūlymų visumą, kelia nerimą kai kurių siūlomų priemonių optimalumas, galimos pasekmės bei įtaka kredito unijų išlikimui.
2014-04-29 Lietuvos kredito unijų narių asociacija kviečia į unijų atstovų, kooperacijos entuziastų pasitarimą, kuriame bus aptariamos unijų veiklos aktualijos bei galimos tvarios unijų veiklos raidos galimybės.