Veikla

Lietuvos kredito unijų narių asociacijos pagrindiniai tikslai:

1.    stiprinti kredito unijų judėjimą

2.    padėti asociacijos nariams saugiai ir subalansuotai augti

3.    atstovauti asociacijos narių interesus santykiuose su valstybės valdžios ir priežiūros institucijomis

4.    dalyvauti ir atstovauti savo poziciją nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų veiklose

5.    populiarinti kredito unijų judėjimą

6.    viešinti bei skleisti kooperatinės bankininkystės principus

7.    didinti visuomenės pasitikėjimą kredito unijomis

8.    skatinti kooperaciją versle

9.    ugdyti bei plėsti bendruomeniškumą, aktyvią, pilietinę visuomenę.

 

Kooperatinė asociacijos veikla